Kvalitets och Miljö-ansvarig till Bribodivisionen i Nybro

CTT Systems AB (publ.) är ett teknikbolag verksamt inom flygbranschen som utvecklar och tillverkar avfuktnings- och befuktningssystem till civila flygplan. Bland våra kunder finns Boeing, Airbus och flygbolag. Vi är strax under 90 anställda medarbetare varav ca 20 st i Nybro. CTT är noterat på Mid  Cap listan Nasdaq OMX Stockholm AB. För ytterligare information se vår hemsida www.ctt.se / www.bribo.se

Som medarbetare för kvalitetsavdelningen kommer du att arbeta inom flera områden. Initialt kommer ditt arbete i huvudsak vara att sätta dig in i kvalitetssystemet AS9100/ ISO9001 på divisionen i Nybro i samarbete med kvalitetschef i Nyköping.

Vi utför bl.a delegerad kundgranskning för de produkter vi tillverkar. En viktig del i arbetet är att få hela divisionen engagerad och säkerställa efterlevnad mot flygindustrins krav. Du kommer att arbeta med avvikelser och dokumentation av produktkvalitetsrelaterade ärenden, i samverkan med CTT-Bribos övriga funktioner.

Arbetet innehåller även att vara drivande i arbetsmiljö och miljöfrågor för verksamheten. Då divisionen i Nybro förmodas fortsätta växa framåt, innebär det att arbetsinnehållet förändras kontinuerligt. Du får även driva kvalitetsrelaterat förbättringsarbete internt och tillsammans med våra leverantörer.

Vi söker dig som har:

  • Flerårig erfarenhet av kvalitets och miljö-arbete inom tillverkande industri
  • Ansvarat för ett kvalitetsledningssystem
  • Lämplig teknisk utbildning
  • Goda kunskaper i ritningsförståelse, materialteknik och gärna ytbehandling
  • Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.

Erfarenhet från flygverksamhet och / eller AS9100 är meriterande.

Vi ställer höga krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet då vi ser oss som ett bolag där varje medarbetares insats är avgörande. Vi ser gärna att både kvinnor och män söker. Tjänsten är placerad i Nybro och vi vill att du bor i närområdet eller är beredd att flytta hit.


Ytterligare information ges av:
Tony Rosendal, Divisionschef för CTT-Bribo. Tel: 0481-48281

Ansökan vill vi ha via mail till tony.rosendal@bribo.se. Skriv ”Ansökan Bribo Kvalitet” i rubrikraden. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 210131

CTT-Bribo är sedan 2017 en division i CTT Systems i Nyköping.