• CTT Nybro

Om CTT Nybro

CTT Nybro är specialiserat på avancerad plåtbearbetning med hjälp av nibbling, laserskärning, bockning, skärande bearbetning och svetsning.

CTT Nybro ombesörjer även ytbehandling och montering. CTT Nybros målsättning är att med hjälp av kunniga medarbetare stödja kunden vid framtagning av prototyper och även vara en attraktiv partner vid större serier.

CTT Nybro är sedan 2017 en division i CTT Systems i Nyköping.

CTT Nybro - a division of CTT Systems

CTT Systems - Optimizing humidity in aircraft