Lediga tjänster

CTT Systems AB (publ.) är ett teknikbolag verksamt inom flygbranschen som utvecklar och tillverkar avfuktnings- och befuktningssystem till civila flygplan. Bland våra kunder finns Boeing, Airbus och flygbolag. Vi är strax under 90 anställda medarbetare varav ca 20 st i Nybro. CTT är noterat på Mid  Cap listan Nasdaq OMX Stockholm AB. För ytterligare information se vår hemsida www.ctt.se / www.bribo.se

CTT har en unik position inom flygbranschen och kombinerar stabila OEM-affärer med spännande verksamhet inom nya utvecklingsprojekt.
Vi söker nu:

Kvalitets och Miljö-ansvarig till Bribodivisionen i Nybro

Som medarbetare för kvalitetsavdelningen kommer du att arbeta inom flera områden. Initialt kommer ditt arbete i huvudsak vara att sätta dig in i kvalitetssystemet AS9100/ ISO9001 på divisionen i Nybro i samarbete med kvalitetschef i Nyköping.

Läs mer om tjänsten