• CTT Nybro

Lediga tjänster i Nybro

Våra lediga tjänster annonseras normalt på vår hemsida. Vi växer kontinuerligt, främst inom produktion, och Du är välkommen att skicka in en ansökan till: rekrytering@ctt.se

CTT Nybro - a division of CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) är ett teknikbolag verksamt inom flygbranschen som utvecklar och tillverkar avfuktnings- och befuktningssystem till civila flygplan. Bland våra kunder finns Boeing, Airbus och flygbolag. Vi är strax under 90 anställda medarbetare varav ca 20 st i Nybro. CTT är noterat på Mid  Cap listan Nasdaq OMX Stockholm AB. För ytterligare information se vår hemsida www.ctt.se / www.bribo.se

CTT Systems - Optimizing humidity in aircraft